07.09.2016

ორიონი: რჩევები მასწავლებელს

ორიონი: რჩევები მასწავლებელს: მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლების სტრატეგიები 1. გაამდიდრეთ სასწავლო პროცესი – ამის მიღწევა შესაძლებელია დამატებითი, კლასგარეშე აქტივობებ...

ორიონი: რჩევები მასწავლებელს

ორიონი: რჩევები მასწავლებელს: მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლების სტრატეგიები 1. გაამდიდრეთ სასწავლო პროცესი – ამის მიღწევა შესაძლებელია დამატებითი, კლასგარეშე აქტივობებ...